การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ครูยุภาวัลย์ ลุกลาม และครูทองแสง หน่อแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำตัวแทนนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ทีมที่ 1
1. นางสาวภักจีรา สุริโย ม.4/3
2. นางสาวอมิตตา อามัสสา ม.4/3
3. นายปรัชญา รุ่งเรือง ม.4/3


ทีมที่ 2
1. นายกฤษณพงศ์ วงวาน ม.5/2
2. นายวัชรายุทธ รื่นเริง ม.5/2
3. นายธนกร จินดาธานกร ม.5/2


ทีมที่ 3
1. นาย ธณชัย ไขเเสง ม.5/2
2. นาย ธีรยุทธ สีวะจูม ม.5/2
3. นาย ธนากร วงศาโรจน์ ม.5/2

ครูผู้สอน
1. นายทองแสง หน่อแก้ว
2. นางสาวยุภาวัลย์ ลุกลาม


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์