ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2566

 

"ปทุมราชมุทิตา กษิณาจารย์" ปีงบประมาณ 2566
โรงเรียนปทุมราชวงศา

ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2566
1.นางอารีย์ สิถิระบุตร ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ


2.นางยุพาพร มหาโยธี ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษแสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์