ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ประเมินชั้นเรียน ม.6/3 ตามโครงการโรงเรียนนำร่องของคาสิโอ

 

วันที่ 4 กันยายน 2566 คุณอิวากิ คาเคฮิโร (ICNet Asia) ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นในนามของ Casio’s  EDU-Port Council  platfrom  ตามโครงการโรงเรียนนำร่องของคาสิโอ (Casio Demonstration School Program : CDSP ) ได้เข้าประเมินชั้นเรียน ม.6/3 เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น สอนโดยครูสบาไพ คำเลิศ (Model Teacher) และ ครูชมพูนุช เกื้อทาน(Buddy Teacher) โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (inquiry-based learning) ด้วยแอปพลิเคชั่น CLASSWIZ
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์