การสอบออนไลน์ PISA ประจำปี 2566

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการ      สอบออนไลน์ PISA ประจำปี 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2566  ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์