โครงการทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

 

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินโครงการทัศนศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


::>ลิงค์รูปภาพ

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์