โครงการทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

 

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินโครงการทัศนศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ณ จังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์