พิธีมอบเกียรติบัตรรักการอ่าน ปีการศึกษา 2566

 

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.10 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรรักการอ่าน ปีการศึกษา 2566 ในการนี้ นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์