ร่วมแสดงความยินดีกับการดำรงตำแหน่งใหม่ นางสาวจิรารัตน์ ธนะวิโรจน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองแปน

 

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา ร่วมแสดงความยินดีกับการดำรงตำแหน่งใหม่ ผอ.จิรารัตน์ ธนะวิโรจน์ ณ โรงเรียนบ้านหนองแปน  จังหวัดอุบลราชธานี   ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์