ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ นางสาวพัชรพร คชพรหม และ นายวิทธวัช พลอาวุธ

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ นางสาวพัชรพร คชพรหม  และ นายวิทธวัช พลอาวุธ สู่อ้อมกอด ฟ้า – ขาว ด้วยความรักและความอบอุ่น ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์