ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูสงบ กาณารักษ์ ที่ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

 

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูสงบ กาณารักษ์ ที่ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์