ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ฯ ครั้งที่ 1/2567

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ฯ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา ชั้น 2 อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์