เข้าร่วมโครงการสถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) สัญจร ปีการศึกษา 2567

 

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 นักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา เข้าร่วมโครงการสถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) สัญจร  ปีการศึกษา 2567  (ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 : มุกดาหาร, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี) ณ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ซึ่งจัดโดย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก รับฟังรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2567 และแนวทางในการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ  (โควตา) พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมตามฐานสาธิตหัตถการพื้นฐานทางการพยาบาลต่าง ๆ ที่อยู่ในงาน
::>ภาพเพิ่มเติม::>ภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์