นักเรียนชั้น ม.6 รับการติว TGAT/TPAT

 วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้ารับการติว TGAT/TPAT ออนไลน์ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์