โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

 

โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับการรับรองคุณภาพ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์