นายอรรถพล สุขทอง รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร OBEC AWARDS ครั้งที่ 11

 

นายอรรถพล สุขทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจาก ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลชนะเลิศ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์