การแนะแนวศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา

 

วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานแนะแนวศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์