กิจกรรมวันภาษา (Celebration's Day) ปีการศึกษา 2566

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.50 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมวันภาษา (Celebration's Day) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมศรีเฟื่องฟ้า  ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์