การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาจีน เนื่องในวันเปิดโลกภาษา ปีการศึกษา 2566

 

วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์