โครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ FLIP ปีการศึกษา 2566

 

กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ FLIP โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัด
โครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ FLIP ปีการศึกษา 2566 ณ จังหวัดกาญจนบุรี 
ระหว่างวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์