การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ (Science Test 2023) ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

 

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ GIP โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIP เข้าร่วมการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ (Science Test 2023) ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์