ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่เสี่ยงผลการเรียน 0 ร มส ระดับ ม.1

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่เสี่ยงผลการเรียน 0 ร มส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยนายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมลำดวน อาคาร 3 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์