การแนะแนวการศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ณ โรงเรียนบ้านตาด อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

 

วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานแนะแนวศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนบ้านตาด ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์