การลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนขนาดใหญ่ (งบผูกพัน)

 


วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนขนาดใหญ่ (งบผูกพัน) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์