การประชุมการจัดกระบวนการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 


วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 นางสาวพัชรพร คชพรหม รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร กองบริการการศึกษา (งานรับเข้าศึกษา) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมการประชุมกับทางโรงเรียนปทุมราชวงศา เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ภายใต้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ ตามโครงการโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ ซึ่งมีเป้าหมายสนับสนุนการจัดการศึกษาการเรียนตลอดชีวิตในระบบธนาคารหน่วยกิต Credit Bank สร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการ และเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา

::>ภาพเพิ่มเติม::>ภาพเพิ่มเติม


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์