พิธีลงนาม (MOU) การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพสุขภาพจิตนักเรียน

25 มกราคม 2567 โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้ทำพิธีลงนาม (MOU) การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพสุขภาพจิตนักเรียน ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 ซึ่งมีภาพบรรยากาศ ดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์