รายงานตัว มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567

 

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานรับรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE GIP และ FLIP ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมบริดจสโนตน อาคาร 4  ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์