พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชยให้กับนักเรียนที่ทำความความดีเก็บของได้คืนสู่เจ้าของ ปีการศึกษา 2566

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชยให้กับนักเรียนที่ทำความความดีเก็บของได้คืนสู่เจ้าของ ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์