บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

 

ระหว่างวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมลำดวน อาคาร 3 โดยการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์