การสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ทุกโครงการ SMTE GIP และ FLIP ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567

 

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ทุกโครงการ SMTE GIP และ FLIP ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567 โดยการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์