กิจกรรมค่ายยุวกาชาด ปีการศึกษา 2566

 

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยุวกาชาด โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมค่ายยุวกาชาด ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศ ดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์