กิจกรรมติดตามเพื่อการจบการศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6

 

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมติดตามเพื่อการจบการศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์