โครงการ Aerosoft แจกทุนการศึกษา 100 ล้าน และอุปกรณ์กีฬา ประจำปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 งานทุนการศึกษา โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับมอบทุนการศึกษาจากโครงการ Aerosoft 
แจกทุนการศึกษา 100 ล้าน บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษา
ให้นักเรียน จำนวน 6 คน คนละ 5,000 บาท เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท มอบทุนสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
จำนวน 5,000 บาท มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนมูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท  รวมเป็นเงินจำนวน 40,571 บาท 
ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์