เหรียญรางวัล การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2567

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา ปีการศึกษา 2566 ที่ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2567 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ดังนี้
1. นางสาวกัญญาณัฐ บุญสุภาพ ม.3/2 รางวัลเหรียญทองแดง
2. นายภูริณัฐ โพธิ  ม.3/1 รางวัลเหรียญทอง
3. นายวิชภูมิ หมุนสิงห์ ม.3/1 รางวัลเหรียญทองแดง
4.นางสาวเพชรดา วันดี ม.3/1 รางวัลเหรียญทองแดง 
5. เด็กชายธรรมปพล กงใจ ม.2/1 รางวัลเหรียญทองแดง
6. เด็กหญิงชญาดา   แก้วโท ม.1/1 รางวัลเหรียญทองแดงแสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์