นิเทศและให้กำลังใจนักเรียนชั้น ม.5 ในการฝึกประสบการณ์เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบเข้าระดับอุดมศึกษา

 

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 นางสาวพัชรพร คชพรหม รองผู้อำนวยการ และครูแนะแนว โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ เดินทางไปนิเทศและให้กำลังใจนักเรียนชั้น ม.5 ในการฝึกประสบการณ์เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบเข้าระดับอุดมศึกษา ณ โรงพยาบาลอำเภอปทุมราชวงศา เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์