การประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIP และ FLIP ระดับชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

 

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIP และ FLIP ระดับชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์