เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษากฎหมาย (𝙏𝙎𝘿 𝙇𝘼𝙒 𝙆𝙆𝙐 𝘾𝘼𝙈𝙋 𝟮𝟬𝟮𝟰)

 

วันที่ 29-31 มีนาคม 2567 น.ส.อรัญญา ศิริโสม น.ส.สุภาวดี พันธ์ดี น.ส.หนึ่งฤทัย ศรีสงค์ และน.ส.จันทร์หอม พิลาทอง  ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษากฎหมาย (𝙏𝙎𝘿 𝙇𝘼𝙒 𝙆𝙆𝙐 𝘾𝘼𝙈𝙋 𝟮𝟬𝟮𝟰) และการแข่งขันโต้วาทีทางกฎหมายรอบชิงชนะเลิศ  ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์