สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

 


วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้  ::>รูปภาพทั้งหมดแสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์