ร่วมประชุมรับฟังการบรรยายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

 


วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. คณะครูฝ่ายงบประมาณการเงิน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ณ ห้อง COMPUTER LAB1 อาคาร 3 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
::>ลิงค์รูปภาพทั้งหมด
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์