การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)

 


วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร สหวิทยาเขตปทุมราชวงศา ได้รับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  ::>ลิงค์รูปภาพทั้งหมด 


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์