ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนอัจฉริยภาพ (STEM-Coding) 2566 ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนที่ 2

 ประกาศรายชื่อนักเรียนศิษย์เก่าที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 1-40 อันดับแรก

เพื่อเข้าเรียนห้องเรียนอัจฉริยภาพ (STEM-Coding) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์