ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณและจัดเรียงกลยุทธ์

 

7 เมษายน 2566 นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณและจัดเรียงกลยุทธ์  ที่ห้องประชุมบริดจสโตน ผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณแบ่งเป็นงบกลุ่มงาน 30% ให้ขับเคลื่อนงานนโยบาย และทำงานประจำด้วยดิจิตัลแพลทฟอร์มมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในกลุ่มงาน ปรับ 1 โครงการ 1 กลุ่มงาน งบวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 50%  ให้วิชาการกลางเตรียมแข่งขันศิลปหัตถกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณลักษณะพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้วางแผนพัฒนาสมรรถนะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือนวัตกรรมของกลุ่มสาระกาเรียนรู้ จัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน นัดหมายส่งรายละเอียดโครงการที่ปรับให้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในวันที่  10 เมษายน 2566 นำเข้าสู่การประชุมขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาต่อไป  บรรยากาศดังภาพ


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์