คณะกรรมการประเมิน OBECQA ระดับ ScQA โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

 

30 มีนาคม 2566 นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ และนางนงลักษณ์ กาณารักษ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ บุคลากรโรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เข้าประเมินโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม และโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

::>ลิงค์รูปภาพทั้งหมด

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์