รับการประเมินการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รับการประเมินการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จากคณะศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ  ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์