การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมรองผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ

 


วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมรองผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
::>ลิงค์รูปภาพ

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์