ประชุมงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2566

 

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. นางสาวมยุรฉัตร  ลาภสาร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูสังกัด    กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประชุมงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2566  ณ ห้องประชุมลำดวน อาคาร 3 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์