ต้อนรับคณะครูโรงเรียนพระอิทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้ต้อนรับคณะครูโรงเรียนพระอิทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้มาส่งคุณครูวลีภรณ์ กาเผือก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องในโอกาสได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ราชการโรงเรียนปทุมราชวงศา ณ ห้องประชุมลำดวน อาคาร 3 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์