ดำเนินงานจ่ายเงินค่าเครื่องแต่งกายนักเรียน ปีการศึกษา 2566

 


วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้ดำเนินงานจ่ายเงินค่าเครื่องแต่งกายนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมศรีเฟื่องฟ้า โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์