พิธีมอบดอกไม้คุณครูที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนปทุมราชวงศา

 


วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.10 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบดอกไม้คุณครูที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้แก่ 1.นายฌานวัฒน์ สุขารมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 2.นางสาวศันสนีย์ บุญสนิท กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3.ว่าที่ ร.ต.หญิงวิมลวรรณ พันธุ์อยู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์