พิธีรับมอบโล่และเกียรติบัตรตามโครงการสร้างและพัฒนาการดำเนินงานเครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายให้ นางสาวจิรารัตน์ ธนะวิโรจน์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่และเกียรติบัตรตามโครงการสร้างและพัฒนาการดำเนินงานเครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยจุดจัดการจังหวัดอำนาจเจริญ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมศรีอำนาจ โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมรับรางวัล      จำนวน 30 โรงเรียน โดยผู้เข้ารับรางวัลประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา, ครูผู้รับผิดชอบงาน และนักเรียนแกนนำโรงเรียนละ 3 คน
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์