นิเทศกกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566  นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานนิเทศจัดการเรียนการสอน คุณครูลาวัลย์ หวานใจ และคุณครูเกสร ลาภสาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้นิเทศกกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ผ่านกระบวนการการสอนงานแบบพี่เลี้ยงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์